English Srpski
PARTICIPANTS IN THE PROJECT:

  • Ministarstvo zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad
  • Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva
  • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd


© 2015 SEPA
Address
Agencija za zaštitu životne sredine
Žabljačka 10a, 11160 Beograd 
Republika Srbija 

Working hours: 
07:30 - 15:30 

Phone: 
Centrala: (+381) (0)11 6356770
              (+381) (0)11 6356778

Fax: 
(+381) (0)11 2861-065

E-mail: 
office@sepa.gov.rs 

Podaci o Agenciji za zaštitu životne sredine: 
Šifra delatnosti: 8411 - delatnost državnih organa 
Matični broj: 17855140 
Žiro račun: 840-1620-21 
Poreski identifikacioni broj (PIB): 107684065 
Obveznik PDV-a: Ne - Član 9, stav 1. Zakona o PDV-u